1 Wrzesień 2021

1 Wrzesień 2021 at 16:41

Zakończenie roku 2020/2021

25 Czerwiec 2021 at 15:20

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy ten trudny, pełen wyzwań i nowych doświadczeń rok szkolny. Nie było oficjalnego zakończenia w auli, uczniowie spotkali się w swoich salach z wychowawcami. Mamy jednak nadzieję, że rozpoczęcie roku 2021/2022 będziemy mogli świętować wszyscy razem. Tymczasem życzymy wszystkim udanych i pełnych pozytywnych wrażeń wakacji!


„Gdy zaczyna się lato
A z latem wakacje
I czasu wolnego jest tyle
Znów pojawia się problem
I w mózgu wibracje
Jak spędzić najlepiej te chwile…”

Lista podręczników 2021/2022

24 Czerwiec 2021 at 14:03

Szanowni Państwo,

W menu strony w zakładce PODRĘCZNIKI 2021/2022 została wstawiona lista podręczników dla klas 1 na nowy rok szkolny.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

14 Czerwiec 2021 at 14:25

Z ogromną radością informujemy, że uczeń klasy IIbp Rafał Balcerek, zajął 4 miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, uzyskując tytuł laureata. W finale ustnym wzięło udział ośmiu najlepszych uczestników, którzy uzyskali 100% wynik w etapie pisemnym na szczeblu ogólnopolskim. Zwycięstwo zostało osiągnięte pod opieką katechety Pawła Pietrali.

Rafałowi gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia!

Drzwi Otwarte!

10 Czerwiec 2021 at 22:24

Serdecznie zapraszamy 16 czerwca w godzinach 14.00-17.00. Cieszymy się, że w końcu mamy możliwość spotkać się stacjonarnie!

Link do wydarzenia na Facebooku

16 Maj 2021 at 18:53

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Cypriana Kosińskiego, absolwenta i Wielkiego Przyjaciela III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, naukowca, biznesmena, wybitnego siatkarza, pomysłodawcy powstania łódzkiej Manufaktury.Rodzinie oraz Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Więcej informacji o Cyprianie Kosińskim i Jego więzi ze Szkołą w artykule Dziennika Łódzkiego:https://dzienniklodzki.pl/biznesmen-ze…/ar/80221
Zdjęcia z 13 listopada 2008 r.

Wirtualny spacer po Szkole!

10 Maj 2021 at 21:57

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej Szkole! ?

Etap ogólnopolski Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

23 Kwiecień 2021 at 09:31

Pragniemy poinformować, że uczniowie z kl. Ia, Julia Krynicka i Norbert Matyniak, zajęli VII miejsce w etapie ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, uzyskując tytuł finalisty.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnej edycji 🙂

Mamy kolejne zwycięstwo – XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

23 Kwiecień 2021 at 09:26

Przyjemnie nam poinformować, że Rafał Balcerek z klasy II bp zajął I miejsce w etapie diecezjalnym XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakres materiału obejmował pytania z Księgi Ezechiela
i Ewangelii św. Jana. Na 90 punktów możliwych do uzyskania Rafał zdobył 89 punktów!

Gratulujemy wspaniałej wiedzy i wyniku oraz życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim.

Matura 2021

22 Kwiecień 2021 at 17:38

MATURA 2021 – ORGANIZACJA EGZAMINU:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść na egzamin osoba jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W takim wypadku należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, aby można było złożyć wniosek o termin dodatkowy. Egzamin w terminie dodatkowym organizuje OKE w Łodzi.
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Wszystkie przybory powinny być spakowane w przezroczystej foliowej torebce. Pamiętać należy o czarnym długopisie. Można mieć ze sobą chusteczki jednorazowe.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, której nie wolno stawiać na stoliku.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły. Sale egzaminacyjne muszą zostać zdezynfekowane, a na parterze nie ma miejsca do zachowania bezpiecznej odległości.
 7. Czekając na wejście do szkoły, zdający są w odpowiednich maseczkach i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
 8. Zdający, którzy przystępują do egzaminów na 1 piętrze wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Sienkiewicza. Zdający egzaminy na 2 piętrze wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego – białe drzwi po prawo, obok sali 18. Taki system wchodzenia do szkoły obowiązuje podczas egzaminów z j. polskiego – pp, matematyki – pp i pr, angielskiego – pp i pr, biologii oraz chemii. Na pozostałe egzaminy wszyscy wchodzą wejściem od ul. Sienkiewicza. Zdający w auli (sala 207) i sali gimnastycznej (sala 111) wchodzą do szkoły od 8.15 a pozostali abiturienci od 8.30.
 9. Przy wejściu do szkoły należy obligatoryjnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 10. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w przezroczystym foliowym worku (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania); prosimy o przynoszenie worków ze sobą.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po rozpoczęciu pracy z arkuszem.
 12. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

12.1 podchodzi do niego nauczyciel, np. ze słownikiem,

12.2 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej,

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Dbamy o bezpieczną odległość między wszystkimi osobami w szkole.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując protokoły (sprawdzanie poprawności danych) , korzystając z własnego długopisu.
 3. Losowanie numerów stolików przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 4. Adnotację o dysleksji zaznacza członek ZN.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 6. Arkusze egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu odbierają członkowie ZN a maturzyści pozostają na swoich miejscach.
 7. Po skończonym egzaminie przed aula i salą gimnastyczną będą leżały kody dostępu do wyników egzaminów.
 8. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego.
 9. Informacje dotyczące przebiegu samego egzaminu przekażą przewodniczący ZN przed rozdaniem arkuszy.
 10. Wątpliwości i pytania można zgłaszać pod nr tel. 506 006 358.

Życzę powodzenia,

Maria Włodarczyk
Dyrektor III LO

Skip to content