Gratulacje dla Carolin Giordano, która została finalistką XL.Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2016/2017!

11 lipca 2017 at 12:48

Chciałabym poinformować, że uczennica klasy IID Carolin Giordano została w roku szkolnym 2016/2017 finalistką XL.Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego, której ostatni etap odbył się na przełomie marca i kwietnia 2017 roku w Poznaniu.
Uczennica była bardzo dobrze przygotowana do olimpiady, do tytułu laureata zabrakło jej paru punktów.
Na każdym etapie uczestnicy pisali dwugodzinny test gramatyczny, a ci uczniowie, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów zdawali na każdym z nich również egzamin ustny.
Nasza uczennica musiała przystąpić do dwóch niezwykle stresujących egzaminów ustnych, podczas których należało wykazać się wiedzą z zakresu historii (od 1933 roku), kulturoznawstwa, geografii, polityki i zjawisk kulturowych oraz wiadomościami o życiu społeczno – poltycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.
Każdy uczestnik OOJN musiał opracować także trzy lektury z literatury niemieckiej do roku 1945 i cztery lektury z pozycji, które ukazały się po roku 1945. Podczas egzaminu ustnego sprawdzana była znajomość treści lektur oraz umiejętność ich interpretacji i charakterystyki głównych postaci tych utworów literackich.

 

Nasza uczennica włożyła naprawdę bardzo dużo pracy i czasu, aby osiągnąć tak wysoki wynik. Podczas przygotowań do olimpiady zwalniałam ją z niektórych zajęć, ale bardzo starałyśmy się, aby nie opuściła zbyt dużo lekcji. Bardzo trudno jest pogodzić udział
w codziennych zajęciach lekcyjnych z jednoczesnym przygotowywaniem się do olimpiady, ale Karolina poradziła sobie z tym świetnie.

 

Moje gratulacje!!!

Hanna Stasiak, nauczycielka języka niemieckiego