Dni Pamięci i Historii

3 Wrzesień 2013 at 20:03

 

Obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nabrały w naszej szkole uroczystego charakteru. Przez trzy dni odbywały się rozmaite uroczystości, które przybliżyły nam wydarzenia i ludzi, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość po blisko półtorawiekowej niewoli.

Przez szczególny biało-czerwony wystrój szkoły, plakaty, wyłożone zdjęcia oraz przez towarzyszące im piosenki legionowe mogliśmy wyobrazić sobie atmosferę tamtych dni. Należy odnotować również niezwykłą obecność samego Komendanta, którego wizerunek naturalnej wielkości (dzieło Marceliny Patury i Doroty Staj) towarzyszył, podobnie jak i orły legionowe, wszystkim wydarzeniom.

Uroczystości zainaugurowało spotkanie z panem Lucjanem Muszyńskim, będącym Pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. obchodów rocznic narodowych oraz członkiem władz Związku Legionistów Polskich. Na spotkanie z uczniami Trójki przybył, aby opowiedzieć o łódzkiej młodzieży, która w latach pierwszej wojny światowej, początkowo konspiracyjnie, a później otwarcie z bronią w ręku, w szeregach legionów Józefa Piłsudskiego, walczyła o niepodległość. Szczególnego autentyzmu nadawał gawędzie fakt, iż w roku 1914 budynek naszej szkoły był świadkiem historycznych wydarzeń, gdyż tu właśnie legioniści utworzyli Komendę Wojsk Polskich. Opowieść ilustrowały fragmenty przedwojennego filmu dokumentalnego. Żywe i ciekawe spotkanie zakończyło się wspólnym odśpiewaniem legionowej pieśni „My, Pierwsza Brygada”.

Następnego dnia odbył się koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego. Utwory nieżyjącego już barda pokolenia Solidarności, zagrał na gitarze i zaśpiewał Konrad Michalak, absolwent naszej szkoły, a obecnie student UŁ. Konradowi towarzyszyły Edyta Wasilewska i Aleksandra Świderek, uczennice klas drugich, grając na skrzypcach i śpiewając. Koncert stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym, co młodzież wypełniająca aulę doceniła owacjami na stojąco.

Kolejny dzień 10 listopada miał bardzo uroczysty charakter. W auli obecny był sztandar i poczet sztandarowy. Po odśpiewaniu hymnu narodowego Damian Wlaźlak przedstawił istotę walki o niepodległość Polski w latach 1914 – 1918. Po jego wystąpieniu kilka osób przypomniało zapisane w poezji i w prozie myśli patriotyczne pióra Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Mariana Hemara, Wisławy Szymborskiej, czy Karola Wojtyły. Zakończywszy część poetycką, młodzież klas drugich udała się na debatę zatytułowaną „Kościuszko czy Piłsudski” próbując wskazać, który z tych wybitnych wodzów jest właściwszym patronem szkoły. Postać Marszałka okazała się być bardziej cenioną i popularną.

Klasy trzecie debatowały nad postawami patriotycznymi uczniów Trójki. Punktem wyjścia były wyniki ankiety badającej postawy przeprowadzonej w październiku wśród uczniów naszej szkoły. Klasy pierwsze uczestniczyły w tym czasie w wieloboju historycznym. Składał się on z kilku zabawnych konkurencji. Uczestnicy musieli wykazać się dość specyficzną, a zarazem specjalistyczną wiedzą historyczną, poczuciem humoru, umiejętnością układania piosenek wojskowych i śpiewu oraz rysowania wąsów Komendanta. Konkurs wygrała reprezentacja klasy I A.

Fakt, że uroczystości mogły się odbyć tak okazale zawdzięczamy spontanicznemu zaangażowaniu się licznej grupy uczniów głównie z klas: II D, II A, II F, II B i III D, oraz prowadzącym imprezy Marcie Wiśniewskiej i Mateuszowi Bratuszewskiemu oraz Sebastianowi Piórkowskiemu.