Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

3 Wrzesień 2013 at 20:06

W piątek 27.02.2009 r. z okazji 65. rocznicy rzezi na Wołyniu gościliśmy w naszej szkole księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, duchownego archidiecezji krakowskiej, duszpasterza Ormian, opiekuna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz współzałożyciela i prezesa Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Poetę , pisarza i publicystę autora głośnej książki „ Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej ” , za którą w 2007 r. otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza.

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Pokrótce przybliżył on nam historię ludobójstwa w ogóle, opowiedziało wydarzeniach z 1944 roku na Wołyniu oraz zaprezentował stanowiska w tej kwestii zarówno strony polskiej, jak i ukraińskiej. Wyjaśnił nam również swoje szczególne zainteresowanie tą sprawą oraz swój wobec niej stosunek. Podczas wykładu ks. Zaleskiego mieliśmy też okazję przypomnieć sobie kilka faktów z historii Polski, przedstawionych przez naszego gościa w sposób jasny i rzeczowy. Wszyscy zgromadzeni w auli wysłuchali wykładu z powagą i zainteresowaniem. Pod koniec przyszedł czas na pytania uczniów. I zapadła cisza, którą odważnie przerwała młoda miłośniczka historii pytaniem o obecne podejście do sprawy rzezi wołyńskiej rządu Ukrainy. Oczywiście pod sam koniec nie obeszło się bez odbiegającego od tematu spotkania, prowokującego pytania o SB.

Po spotkaniu ksiądz T. Isakowicz-Zaleski  przekazał w darze bibliotece szkolnej książki swojego autorstwa : „ Przemilczane ludobójstwo na Kresach ” oraz „ Moje życie nielegalne ”.

Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli szansę zorganizować w naszej szkole więcej tego typu spotkań z autorytetami różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki.