Scrabble

3 Wrzesień 2013 at 20:15

W dniu 12 lutego 2010 roku nauczyciele języków obcych przeprowadzili na swoich lekcjach rozgrywki w popularną grę Scrabble. Rywalizacja we wszystkich grupach była zawzięta, a satysfakcja ze zwycięstwa poszczególnych uczniów tym większa, że nagrodzona plusami za aktywność na lekcji. Najważniejsza jednak była nauka – chyba wszyscy poznali przynajmniej jedno nowe słowo, bo korzystanie ze słownika podczas układania haseł z wylosowanego zestawu literek było jak najbardziej wskazane.