STRAJKUJEMY

14 Kwiecień 2019 at 07:03

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,

w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiej akcji strajkowej pragniemy przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie.

Jesteśmy zaniepokojeni ciągłym obniżaniem prestiżu zawodu nauczyciela i rangi wykształcenia. Czujemy się pomijani w dyskusji na temat kształtu polskiej szkoły. Eksponowanie osiemnastogodzinnego tygodnia pracy odbieramy jako nieuczciwe, ponieważ realny czas pracy nauczyciela przekracza 40 godzin tygodniowo. (Badanie Instytutu Spraw Publicznych wykazało, że pracujemy 47 godzin tygodniowo). Poza prowadzeniem lekcji  nauczyciel przygotowuje się do zajęć, sprawdza prace uczniów, prowadzi dodatkowe zajęcia, opiekuje się uczniami w czasie wycieczek i zielonych szkół, wypełnia dokumentację, uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej, spotkaniach z rodzicami i doskonaleniu zawodowym. Jako nieuczciwe odbieramy również manipulowanie informacjami o naszych zarobkach. (Ostatnia podwyżka dla nauczyciela dyplomowanego wyniosła 115 zł netto).  Bardzo niskie płace przekładają się między innymi  na trudności w pozyskiwaniu nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Wszyscy chcielibyśmy poświęcać jak najwięcej czasu naszej młodzieży, co jest trudne w sytuacji braku stabilizacji. Nasze obawy budzą również zbyt szybkie i chaotyczne zmiany w oświacie, zwłaszcza wprowadzane w ostatnim czasie. Zapłacą za nie przede wszystkim uczniowie. 

Drodzy Uczniowie, to Wy będziecie uczyć się w przepełnionych klasach, a Wasz pobyt w szkole zostanie znacznie wydłużony, czego efektem będzie ograniczenie możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych czy realizacji własnych pasji i zainteresowań. 

Prosimy o zrozumienie naszych działań, dziękujemy też za okazywane nam wsparcie.

Nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

biorący udział w strajku