Zakończenie roku klas III

3 Wrzesień 2013 at 20:49

26 kwietnia w naszej szkole miało miejsce zakończenie roku dla maturzystów. Był to dla nich
niezwykły dzień, pełen wzruszeń, w którym zakończyli pewien etap swojej edukacji. Nad oprawą
artystyczną i organizacyjną tej uroczystości czuwała klasa II c.

img_5301.jpg

 
W swoich przemówieniach, przedstawiciele Rady Rodziców i Stowarzyszenia Wychowanków oraz
dyrekcja żegnała naszych absolwentów i życzyła im powodzenia podczas egzaminów maturalnych
oraz w ich dalszym, dorosłym życiu.
Zostały rozdane również Złote Matury. Otrzymali je absolwenci naszej szkoły, którzy przystąpili do
Egzaminu Dojrzałości pięćdziesiąt lat temu. Takie wydarzenie dowodzi o niezwykłej więzi
pomiędzy szkołą a jej uczniami. Nawet po latach pamiętają o spędzonych w niej chwilach i ciepło
ją wspominają. Niektórzy ze „Złotych Maturzystów” nie kryli wzruszenia spacerując po gmachu
Trójki.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, do której scenariusz napisała Agnieszka Pawlak, a
reżyserią zajęła się Natalia Myszakowska. W przedstawieniu znalazły się fragmenty
humorystyczne, takie jak monolog maturzysty, który rozbawił wszystkich zgromadzonych oraz
taniec wykonany przez całą klasę w choreografii Mariusza Olczyka. Interpretacja utworu
Katarzyny Sobczyk pt.”O mnie się nie martw” przez Karolinę Słoniowską, oczarowała
zgromadzonych oraz wywalała uśmiech na twarzach maturzystów, szczególnie tych, których
nazwiska zostały zręcznie wplecione do tekstu piosenki. Wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic dwa
razy się nie zdarza” podkreślił wagę wydarzenia i dał wszystkim chwilę, do zadumy nad
upływającym czasem. Na koniec Anna Zakolska wraz z uczniem klasy Ib, Borysem Bieńkowskim,
zaśpiewała „Dni, których nie znamy” Marka Grechuty. Pod czas refrenu solistom wtórował chór
złożony z uczniów II c. Wszystkim wykonaniom wokalnym akompaniował na fortepianie Kamil
Gruszczyński.
Po części artystycznej odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczniom, którzy wyróżnili się
osiągnięciami w nauce. Wszyscy maturzyści otrzymali tarcze naszej szkoły. Był to prezent od
uczniów klas drugich dla starszych kolegów.
Po części oficjalnej wszyscy maturzyści wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie
nastąpiło rozdanie świadectw pozostałym uczniom oraz pełne wzruszenia pożegnanie.
Liceum jest niezwykle ważnym etapem w naszym życiu. Zmienia się tu nasze spojrzenie na świat,
poszerzają się horyzonty i zdecydowana większość nas wybiera swoją życiową drogę. Są to
pracowite trzy lata, które spędzamy ucząc się i bawiąc w gronie naszych szkolnych przyjaciół.
Agnieszka Pawlak
IIc