Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

8 Marzec 2021 at 11:45

Uczniowie naszej szkoły z kl. Ia Julia Krynicka i Norbert Matyniak zajęli I miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, która odbyła się on-line w dn. 3 marca.

Nasi uczniowie uzyskali maksymalną ilość punktów w etapie szkolnym jako jedyna para w woj. łódzkim. Mieli także największą liczbę punktów podczas etapu wojewódzkiego. Zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 14 kwietnia 2021r, w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w Olsztynie.

Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych oraz umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” przez nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty w etapie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie Paweł Pietrala