Ósmoklasiści!

18 Maj 2023 at 07:43

Ósmoklasiści!

23 maja kończy się etap składania wniosków w ramach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Przed tym terminem koniecznie sprawdźcie na koncie naboru stan Waszego wniosku. Jeśli zobaczycie status WNIOSEK NIEZŁOŻONY lub ODRZUCONY W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ, musicie złożyć do szkoły pierwszego wyboru (osobiście w formie papierowej lub elektronicznie z podpisem kwalifikowanym!) wniosek podpisany przez rodziców lub uzupełnić dokumentację o brakujące dokumenty.