Uroczyste nadanie imienia szkolnej bibliotece.

20 Grudzień 2013 at 22:18

Dnia 18 grudnia 2013 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im.T.Kościuszki w Łodzi odbyło się uroczyste nadanie imienia szkolnej bibliotece. Tego dnia patronem biblioteki został Julian Tuwim.

Wydarzenie to jest bez precedensu, ponieważ żadna szkolna biblioteka nie ma swojego patrona. Jesteśmy, zatem pierwsi!
Dlaczego akurat imieniem Tuwima została nazwana biblioteka. Były ku temu trzy główne powody: po pierwsze – Tuwim „wielkim poetą był”, ale tego tłumaczyć nie trzeba, po drugie – w latach 1904-1914 Tuwim pobierał naukę
w murach obecnego III LO, uczęszczając do Męskiego Gimnazjum Rządowego, a więc Trójka jest jego macierzystą szkołą, i po trzecie – upływający już rok 2013 był ROKIEM TUWIMA, a więc nadarzyła się wyjątkowa okazja by to właśnie teraz Tuwim wrócił do szkoły!

Pomysłodawczynią i organizatorką uroczystości była p. Mariola Mossakowska (nauczyciel-bibliotekarz w III LO). Ona też pozyskała dla Trójki jedną z dziesięciu figur Juliana Tuwima, które w związku z Rokiem Tuwima były eksponowane na terenie naszego miasta. W działaniach p. Mossakowską wspierał Krzysztof Śliz (uczeń klasy II B), pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Krzysztof pomógł w zorganizowaniu spotkania z Dyrektorem Biura Promocji, Turystyki

i Współpracy z Zagranicą Miasta Łodzi, Panem Bartłomiejem Wojdakiem, (i tu ogromne podziękowania dla Pana Dyrektora za życzliwość
i zaangażowanie!), podjął się zredagować pismo w sprawie figury Tuwima ,a także z ramienia „młodzieżówki” wysyłał zaproszenia do mediów.

Podczas uroczystości odsłonięto tabliczkę z imieniem biblioteki. Zostanie zawieszona przy wejściu do biblioteki.
Pani Wiesława Zewald (Przewodnicząca Komisji Edukacji) obecna na nadaniu imienia, pogratulowała szkole pomysłu, jakim jest nazwanie szkolnej biblioteki
i wyraziła nadzieję, że inne biblioteki pójdą w nasze ślady.

Inicjatorka nadania imienia szkolnej bibliotece-
Mariola Mossakowska