Rada Rodziców

Numer konta  bankowego: 62 1090 2705 0000 0001 3153 9562.

 

 

                                                            Rada  Rodziców  przy  III  L.O. im.T.Kościuszki  w  Łodzi

 Tyczy  wpłat:  zadeklarowane kwoty można  wpłacać  na  raty. Oto  numer konta  bankowego:
62 1090 2705 0000 0001 3153 9562.  Na  przelewie  należy napisać: odbiorca – Rada Rodziców III L.O. w Łodzi, tytuł  wpłaty: IMIĘ  I  NAZWISKO  DZIECKA,  KTÓRA  KLASA.
Numer  konta  R.R. umieszczony  jest także  na  internetowej  stronie  Szkoły  oraz  na  tablicach  ogłoszeniowych  na  parterze  budynku.

rada rodz lista