Rada Rodziców

Numer konta  bankowego: 62 1090 2705 0000 0001 3153 9562.

 

DO  RODZICÓW  UCZNIÓW   III  L.O.  W  ŁODZI !

UWAGA  -  KRYZYS  FINANSÓW  !!!

Szanowni Państwo!

Do dnia dzisiejszego wpłacono około 22% zadeklarowanych kwot na Radę Rodziców w roku szkolnym  2016/2017.

Państwa  dotychczasowe  wpłaty  umożliwiły min. sfinansowanie  instalacji  domofonu, by  ułatwić  walkę z  dopalaczami  i  ich  dilerami.

Jeśli  do końca stycznia  nie otrzymamy  brakującej  części  zadeklarowanych  przez  Państwa  kwot, będziemy  musieli  zawiesić  lub  zlikwidować  następujące  działania:

1.wspomaganie w różnych sytuacjach uczniów, którzy  występują  o  pomoc

2.nieodpłatne  korzystanie  z  ksero

3.uczestnictwo w obsłudze matur poprzez  finansowanie zakupu materiałów służących przeprowadzeniu tzw. matury próbnej, jak i zakup wody mineralnej dla uczestników  matury  prawdziwej

4.dofinansowywanie  wycieczek  klasowych, szczególnie poprzez wsparcie  uczniów ,których  nie  stać  na  pełne  opłaty

5.zakup  książek dla  biblioteki  szkolnej  oraz  nagród  dla uczniów  wyróżniających  się  w  nauce

6.udział  młodzieży  w  olimpiadach, sejmikach, imprezach sportowych  i  edukacyjnych

7.inne  działania  zwiększające  bezpieczeństwo  uczniów

PAMIĘTAJMY  -  zgodnie z tradycją klasa, która zgromadzi na koncie Rady Rodziców najwięcej pieniędzy, otrzymuje wyróżnienie w postaci specjalnego dofinansowania wycieczki szkolnej  lub zakup biletów do kina lub teatru – wybór  należy  do  klasy !

W  działającej  w  naszej  szkole  Radzie  Rodziców  za najważniejsze uważamy kierowanie się dobrem uczniów  i  tradycją  szkoły oraz pełną  transparentnością  wydatków. Naszym  celem  jest  tworzenie  platformy  współpracy  dla  Rodziców, Kadry  Pedagogicznej  oraz  Młodzieży naszej  Szkoły.

                                                            Rada  Rodziców  przy  III  L.O. im.T.Kościuszki  w  Łodzi

 

Tyczy  wpłat:  zadeklarowane kwoty można  wpłacać  na  raty. Oto  numer konta  bankowego:

62 1090 2705 0000 0001 3153 9562.  Na  przelewie  należy napisać: odbiorca – Rada Rodziców III L.O. w Łodzi, tytuł  wpłaty: IMIĘ  I  NAZWISKO  DZIECKA,  KTÓRA  KLASA.

Numer  konta  R.R. umieszczony  jest także  na  internetowej  stronie  Szkoły  oraz  na  tablicach  ogłoszeniowych  na  parterze  budynku.

 

 

Rada Rodziców
Rok szkolny 2016/2017 

lp Nazwisko i imię klasa
1 Kamil Trzebiatowski 1a
2 Urszula Górowska 1b
3 Ewa Wielocha 1c
4 Paulina Pazio 1d
5 Marek Ślot 1e
6 Bogusława Cybulska 2a
7 Mieczysław Saar 2b
8 Agnieszka Nowak 2c
9 ———— 2d
10 Beata Ostrowska 2e
11 Jacek Rudnicki 3a
12 Beata Pełczyńska 3b
13 Andrzej Baranowski 3c
14 Katarzyna Rąkoska 3d
15 Joanna Nordyńska 3e