KONIEC ROKU

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca, w związku z tym chcemy przedstawić jego podsumowanie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zdobyli stypendium za wyniki
w nauce! Po ich odbiór należy się zgłosić do kasy szkolnej od 26 do 30 czerwca
w godzinach 10-14.

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 22.06.2020r. do Stypendium Prezesa Rady Ministrów wytypowani zostali:

1. Balcerek Rafał z klasy  1bp ze średnią 5,07
2. Janiak Milena z klasy 1bg ze średnią 5,07.


Chcielibyśmy także serdecznie podziękowań Paulinie Piaszczyk, uczennicy klasy 1bp, za przekazanie darów do biblioteki szkolnej. Książki podarowane przez Paulinę zasilą księgozbiór biblioteczny, z którego wszyscy będziemy mogli korzystać
w nowym roku szkolnym.Ten rok szkolny obfitował w wiele wrażeń i wyzwań.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli się wszyscy ponownie spotkać we wrześniu, w budynku szkoły.

Tymczasem życzymy wszystkim spokojnych oraz bezpiecznych wakacji!