Deklaracja dostępności

III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10

Deklaracja dostępności