3a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
zerówka 7:20- 8:05     j.rosyjski-1/3 18 #r3   j.rosyjski-1/3 18 #r2
j.niemiecki-2/3 114 #G2
1 8:15- 9:00 j.polski 210 JK j.rosyjski-1/3 18 #r2 r_wos 18 AO j.niemiecki-1/3 209 #G1 j.polski 210 JK
2 9:10- 9:55 j.polski 210 JK r_historia 103 KA r_historia 103 KA wf-1/3 S2 GJ
wf-3/3 Sgd #AB
j.polski 210 JK
3 10:05-10:50 r_wos 18 AO r_wos 18 AO r_historia 103 KA j.angielski-1/6 202 #F1
j.angielski-2/6 206B #F2
j.angielski-3/6 23 #F3
j.angielski-4/6 5 #F4
j.angielski-5/6 206A #F5
j.angielski-6/6 22 #F6
matematyka 107 EB
4 11:00-11:45 u_przyroda 20 WM r_wos 18 AO r_j.polski 210 JK r_historia 103 KA j.angielski-1/6 209 #F1
j.angielski-2/6 206B #F2
j.angielski-3/6 23 #F3
j.angielski-4/6 5 #F4
j.angielski-5/6 206A #F5
j.angielski-6/6 22 #F6
5 11:55-12:40 j.angielski-1/6 209 #F1
j.angielski-2/6 206B #F2
j.angielski-3/6 23 #F3
j.angielski-4/6 5 #F4
j.angielski-5/6 206A #F5
j.angielski-6/6 22 #F6
matematyka 107 EB r_j.polski 210 JK r_j.polski 210 JK zaj. wych. 18 AO
6 13:00-13:45 wf-1/3 S2 GJ
wf-3/3 Sgd #AB
matematyka 107 EB u_przyroda 20 WM religia-1/2 5 #re j.rosyjski-1/3 18 #r3
7 13:55-14:40 wf-1/3 S2 GJ
wf-3/3 Sgd #AB
j.niemiecki-1/3 114 #G6      
8 14:50-15:35 j.niemiecki-1/3 209 #G1
j.niemiecki-2/3 111 #G2
j.niemiecki-1/3 114 #G6      
Drukuj plan
wygenerowano 2017-01-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum