2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10   j.hiszpański-1/4 #C1 118
j.rosyjski-2/4 #s1 18
j.niemiecki-1/2 #I2 209 biologia SW 8 historia AK 106
1 8:15- 9:00 informatyka-1/2 JC 117 j.hiszpański-1/4 #C1 118
j.rosyjski-2/4 #s1 18
j.niemiecki-1/2 #I2 209 biologia SW 8 historia AK 106
2 9:10- 9:55 r_biologia SW 8 chemia BR 10 wf-1/2 ES @
wf-2/2 #abc @
przedsięb. AO 202 j.polski TJ 212
3 10:05-10:50 j.polski TJ 202 j.angielski-27/ #B3 5
j.angielski-28/ #B4 23
j.angielski-29/ #B5 206B
j.angielski-30/ #B6 20
wf-1/2 ES @
wf-2/2 #abc @
fizyka BR 21 geografia WM 20
4 11:00-11:45 j.polski TJ 202 j.angielski-27/ #B3 5
j.angielski-28/ #B4 23
j.angielski-29/ #B5 206B
j.angielski-30/ #B6 20
chemia BR 10 j.angielski-27/ #B3 9
j.angielski-28/ #B4 23
j.angielski-29/ #B5 206B
j.angielski-30/ #B6 22
wf-1/2 ES @
wf-2/2 #abc @
5 11:55-12:40 r_chemia BR 9 j.polski TJ 202 r_chemia BR 10 zaj. wych. BR 21 j.hiszpański-1/1 #C3 114
6 13:00-13:45 wos AO 18 r_biologia SW 8 matematyka NS 103 matematyka NS 107 j.hiszpański-1/1 #C3 114
7 13:55-14:40 religia-1/2 #abr 5
etyka-2/2 #et2 212
matematyka NS 111 matematyka NS 103 geografia WM 20  
8 14:50-15:35 religia-1/2 #abr 5
etyka-2/2 #et2 212
r_matematyka NS 111 informatyka-2/2 AW 117    
Drukuj plan
wygenerowano 16.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum