Otwarcie klubu AK

18 Maj 2015 at 07:49

28 kwietnia 2015r. odbyła się w naszej szkole uroczystość związana z otwarciem klubu Armii Krajowej, składała się ona z 3 części:

1.Wręczenie Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

2. Wykład dr. Łukasza Kamińskiego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej „Protesty młodzieży          w Polsce Ludowej”

3. Inauguracja Klubu Armii Krajowej im. Cichociemnych

Uroczystość uświetnili swoją obecnością niecodzienni goście. Wśród nich byli m.in.:

– dr. Łukasz Kamiński (prezes IPN)

– Jolanta Chełmińska (wojewoda łódzka, przewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi)

– Marek Drużka (dyrektor oddziału w Łodzi IPN)

– major Zbysław Raczkiewicz (prezes Okręgu Łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej)

– major dr. Mirosław Kopa (wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ŚZŻAK)

– podpułkownik Stanisław Pasikowski (sekretarz Zarządu Okręgu Łódzkiego ŚZŻAK)

– Pani porucznik Gryzelda Strudzińska (prezes Środowiska Warszawskiego Armii Krajowej)

– kapitan Eugeniusz Czerniawski (prezes Środowiska Wileńskiego Armii Krajowej)

– major Modest Bobowicz (prezes Środowiska Nowogródek ŚZŻAK)

– pani prof. dr. hab. Maria Blomberg (przewodnicząca Rady Programowej Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” działających w okręgu łódzko-kaliskim)

– prof. dr. hab. Albin Głowacki (z Katedry Historii Polski i świata po 1945 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

– pani dr. Joanna Żelazko (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi)

– dr. Tomasz Toborek (Kierownik Referatu Badań Naukowych w Oddziale Łódzkim IPN)

– Stanisław Cieśla (Senator IV Kadencji Senatu Rzeczypospolitej)

– Andrzej Cewiński (Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi)

W uroczystości udział wzięły klasy Ie, Id, IIa, IIb

IMG_4766 IMG_4794 IMG_4798 IMG_4802 IMG_4808 IMG_4826 IMG_4836 IMG_4862 IMG_4909 IMG_4918 IMG_4954 IMG_4961 IMG_4967 IMG_4972 IMG_4973 IMG_4980