Ekopracownia

Miło nam poinformować, że Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu

dotacyjnego organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi „Moja wymarzona ekopracownia”

Pracownia edukacji ekologicznej „EKO-LOGIKA” w naszym liceum ma umożliwić rozwijanie

zainteresowań z zakresu ekologii oraz uatrakcyjnienie przebiegu zajęć programowych i dodatkowych.

Zasoby finansowe WFOŚiGW oraz środki własne pozwoliły wyposażyć pracownię nr 8 i

zaplecze biologiczne w sprzęt multimedialny (rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, laptop,

wizualizer oraz aparat fotograficzny), nowe meble, ławki i krzesła oraz pomoce dydaktyczne

niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zakupiliśmy 5 mikroskopów , preparaty

mikroskopowe, zestawy do badania gleby, wody i powietrza, lupy oraz inne pomoce dydaktyczne.

Nowo zakupione pomoce, plansze i sprzęt multimedialny umożliwią przeprowadzanie interesujących

eksperymentów oraz wykonywanie prezentacji ilustrujących realizowane projekty. Pozwolą one

także na przeprowadzenie i dokumentację zajęć w terenie.

Podejmowane w ramach ekopracowni działania będą poświęcone skutkom działalności człowieka w

środowisku oraz uwrażliwieniu uczniów na piękno codzienne otaczającej przyrody.

Mamy nadzieję, że nauka w wyremontowanej i ukwieconej pracowni będzie przyjemnością.logo_eko