Popular Tags:

Dzień Edukacji Narodowej

18 października 2019 at 16:02

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało miejsce kilka ważnych wydarzeń. Pani Dyrektor prof. Maria Włodarczyk wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Odbyły się ,,Belfry” podczas których nauczyciele wskazani przez uczniów naszej szkoły otrzymali małe upominki. Ogłoszone zostały również wyniki wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Z pewnością dzisiejszy dzień przyniósł wiele pozytywnych momentów.

Zdjęcia: Julia Suliga

Rodzina Jest dla Dzieci

2 grudnia 2019 at 21:59

Szanowni Państwo,
w imieniu kampanii społecznej Rodzina Jest dla Dzieci zapraszamy na
spotkanie organizowane dla osób, które chcą pomagać – jako
wolontariusze, rodziny zastępcze lub darczyńcy – dzieciom z łódzkich
domów dziecka.

W łódzkich domach dziecka mieszka ponad 500 dzieci. Każde z nich
doświadczyło w życiu ogromnej straty i każde potrzebuje wsparcia.
Sprawcie, by poczuły, że mają na kogo liczyć. I że świat jest dla nich
przyjazny. To dla nich potrzebni są wolontariusze, którzy będą bawić się
z nimi, rozmawiać, odrabiać lekcje i podnosić ich poczucie własnej
wartości. To dla nich szukamy także rodzin zastępczych, które przyjmą je
do własnych domów i serc.

Zapraszamy w przyszły piątek 29 listopada o godz. 17.30 do filii
Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej przy ul. Małachowskiego 74
(budynek Domu Dziecka nr 5). Opowiemy, w jaki sposób możecie pomóc
dzieciom mającym za sobą trudne doświadczenia. Będziecie mogli także
porozmawiać z wolontariuszką oraz jedną z łódzkich rodzin zastępczych.

22 października 2019 at 18:51

26 września 2019 at 17:28

21 września 2019 at 13:40

Program ubezpieczania z Wydziału Edukacji UMŁ

6 września 2019 at 20:49

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przygotował jednolity program ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych
na rok szkolny 2019/2020.
Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie
www.kolorowennw.pl

Instrukcja jak przystąpić do programu

 

Zebrania z rodzicami we wrześniu

6 września 2019 at 20:43

Dla klas III 17.00-sala  18.00-aula

Dla klas II 17.30-aula  18.00-sala

Dla klas I 17.00-aula  17.30-sala

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

25 sierpnia 2019 at 14:22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. :

o godz. 10.00 dla klas pierwszych

o godz. 11.00 dla klas drugich i trzecich.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

25 czerwca 2019 at 19:42

19.06.2019 r. miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 10 w auli, gdzie po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn. Następnie miała miejsce przemowa Pani Dyrektor Marii Włodarczyk. Rozdano nagrody dla uczniów, którym udało się uzyskać świadectwa z wyróżnieniem. Uhonorowani zostali również uczniowie zaangażowani w działalność kulturalną i artystyczną, uczestnicy konkursów przedmiotowych i Olimpiad oraz sportowcy. Niestety, przyszedł też czas na pożegnania – ks. Jacek Granatowski, po 15 latach zakończył pracę w III LO. Mijający rok podsumowali także przedstawiciele Rady Rodziców oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ada Adler. Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji!

Pomoc materialna dla uczniów UMŁ

18 czerwca 2019 at 20:24

Zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2019/2020