Dokumenty szkolne

Szanowni państwo w związku ze zmianami w prawie oświatowym, szkoła obecnie przygotowuje obecnie zmiany w statucie szkoły. Zmiany musza zostać dokonane do 30.11.2019. Rodzice i uczniowie o wprowadzeniu tych zmian zostaną poinformowani przez wychowawców klas.