Zebrania z rodzicami

4 Wrzesień 2020 at 10:48

Uprzejmie prosimy, by rodzice i opiekunowie zastosowali się do zasad sanitarnych obowiązujących na terenie szkoły, przyszli
w maseczkach/przyłbicach oraz dezynfekowali ręce.
Prosimy również, by ograniczyć liczbę odwiedzających do 1 osoby na ucznia.