Tradycje legionowe w regionie łódzkim 1914-2014

15 Październik 2014 at 17:49

Dnia 30 września 2014 r. w naszym liceum odbyła się konferencja pod tytułem „Tradycje legionowe w regionie łódzkim 1914-2014”, która została zorganizowana w ramach projektu edukacji patriotycznej.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez Panią mgr Elżbietę Paciejewską, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, wygłoszone zostały następujące referaty:

-„Działania oddziałów i organizacji Józefa Piłsudskiego w regionie łódzkim w latach 1914-1915” – dr Tadeusz Bogalecki,

-„Instytucje i oddziały Legionów Polskich w Piotrkowskiem 1915-1917” – ze względu na nieobecność autorki dr Marty Walak, odczyt wygłosił dr T. Bogalecki,

-„Zakłady legionowej służby zdrowia w Gomunicach” – mgr Olga Kowalczyk,

-„Organizacje legionistów polskich i ich rodzin w regionie łódzkim w latach 1918-2014” – mgr Adam Przepałkowski – przewodniczący Zarządu Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin.

 

W następnej części nastąpiła prezentacja materiałów konferencyjnych „Tradycje legionowe w regionie łódzkim 1914-2014” przez przewodniczącą łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Jolantę Daszyńską. Przedstawiona została książka dr. Tadeusza Bogaleckiego, która ukazała się we wrześniu 2014 r. i stanowiła materiał edukacyjny konferencji.

W ramach odpoczynku uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wystawą zorganizowaną w oparciu o zbiory prof. dr. hab. Zbigniewa Dudkiewicza pt. „Legiony Polskie w falerystyce, medalierstwie, dokumentach i wydawnictwach”.

Ostatnią część spotkania stanowiły prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów, które zakończyła wspólna dyskusja.

Po wyjściu z auli,  goście złożyli w hołdzie kwiaty przy tablicach upamiętniających działalność legionistów przy gmachu III LO, w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża oraz na grobie oficera Legionów Polskich – Edwarda Wertheima, na Cmentarzu Wojskowym w Łodzi