Informacje o naborze i profile klas

W roku szkolnym 2018/19
III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
proponuje naukę w 5 klasach pierwszych.

Klasa A
Rozszerzenia
– język polski (od pierwszej klasy)
– historia (od drugiej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
Przedmiot dodatkowy – kulturoznawstwo
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, historia, geografia


Klasa B,C
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– biologia (od drugiej klasy)
– chemia (od drugiej klasy)
Przedmiot dodatkowy – ekologia
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, biologia, chemia


Klasa D
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
– język angielski (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, geografia, język angielski


Klasa E
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– fizyka (od drugiej klasy)
– język angielski (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, fizyka, język angielski