Informacje o naborze i profile klas

W roku szkolnym 2021/22
III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
proponuje naukę w 5 klasach pierwszych dla
absolwentów szkół podstawowych.

nazwa: III Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Łodzi
adres 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46
telefon/fax:42 6332283
strona www: www.trzecieliceum.pl
e-mail: kontakt@lo3.elodz.edu.pl

Wszelkie informacje dotyczące podstawy prawnej związanej z rekrutacją do szkół na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo na stronie http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/