Informacje o naborze i profile klas

W roku szkolnym 2020/21
III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
proponuje naukę w 4 klasach pierwszych dla

absolwentów szkół podstawowych.

Klasa A
Rozszerzenia
– język polski (od pierwszej klasy)
– historia (od drugiej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, historia, geografia


Klasa B
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– biologia (od drugiej klasy)
– chemia (od drugiej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, biologia, chemia


Klasa C
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
– biologia (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, geografia, biologia


Klasa D
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– fizyka (od drugiej klasy)
– język angielski (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, fizyka, język angielski