Informacje o naborze i profile klas

W roku szkolnym 2019/20
III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
proponuje naukę w 4 klasach pierwszych dla

absolwentów gimnazjów.

Klasa Ag
Rozszerzenia
– język polski (od pierwszej klasy)
– historia (od drugiej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, historia, geografia


Klasa Bg
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– biologia (od drugiej klasy)
– chemia (od drugiej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, biologia, chemia


Klasa Cg
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
– język angielski (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, geografia, język angielski


Klasa Dg
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– fizyka (od drugiej klasy)
– język angielski (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, fizyka, język angielski


III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
proponuje naukę w 4 klasach pierwszych dla

absolwentów szkół podstawowych.

Klasa Ap
Rozszerzenia
– język polski (od pierwszej klasy)
– historia (od drugiej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, historia, geografia


Klasa Bp
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– biologia (od drugiej klasy)
– chemia (od drugiej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, biologia, chemia


Klasa Cp
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– geografia (od drugiej klasy)
– biologia (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, geografia, biologia


Klasa Dp
Rozszerzenia
– matematyka (od pierwszej klasy)
– fizyka (od drugiej klasy)
– język angielski (od pierwszej klasy)
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły
język polski, matematyka, fizyka, język angielski