Popular Tags:

Wirtualny spacer po Szkole!

10 Maj 2021 at 21:57

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej Szkole! ?

Etap ogólnopolski Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

23 Kwiecień 2021 at 09:31

Pragniemy poinformować, że uczniowie z kl. Ia, Julia Krynicka i Norbert Matyniak, zajęli VII miejsce w etapie ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, uzyskując tytuł finalisty.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnej edycji 🙂

Mamy kolejne zwycięstwo – XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

23 Kwiecień 2021 at 09:26

Przyjemnie nam poinformować, że Rafał Balcerek z klasy II bp zajął I miejsce w etapie diecezjalnym XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakres materiału obejmował pytania z Księgi Ezechiela
i Ewangelii św. Jana. Na 90 punktów możliwych do uzyskania Rafał zdobył 89 punktów!

Gratulujemy wspaniałej wiedzy i wyniku oraz życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim.

Matura 2021

22 Kwiecień 2021 at 17:38

MATURA 2021 – ORGANIZACJA EGZAMINU:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść na egzamin osoba jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W takim wypadku należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, aby można było złożyć wniosek o termin dodatkowy. Egzamin w terminie dodatkowym organizuje OKE w Łodzi.
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Wszystkie przybory powinny być spakowane w przezroczystej foliowej torebce. Pamiętać należy o czarnym długopisie. Można mieć ze sobą chusteczki jednorazowe.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, której nie wolno stawiać na stoliku.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły. Sale egzaminacyjne muszą zostać zdezynfekowane, a na parterze nie ma miejsca do zachowania bezpiecznej odległości.
 7. Czekając na wejście do szkoły, zdający są w odpowiednich maseczkach i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
 8. Zdający, którzy przystępują do egzaminów na 1 piętrze wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Sienkiewicza. Zdający egzaminy na 2 piętrze wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego – białe drzwi po prawo, obok sali 18. Taki system wchodzenia do szkoły obowiązuje podczas egzaminów z j. polskiego – pp, matematyki – pp i pr, angielskiego – pp i pr, biologii oraz chemii. Na pozostałe egzaminy wszyscy wchodzą wejściem od ul. Sienkiewicza. Zdający w auli (sala 207) i sali gimnastycznej (sala 111) wchodzą do szkoły od 8.15 a pozostali abiturienci od 8.30.
 9. Przy wejściu do szkoły należy obligatoryjnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 10. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w przezroczystym foliowym worku (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania); prosimy o przynoszenie worków ze sobą.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po rozpoczęciu pracy z arkuszem.
 12. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

12.1 podchodzi do niego nauczyciel, np. ze słownikiem,

12.2 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej,

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Dbamy o bezpieczną odległość między wszystkimi osobami w szkole.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując protokoły (sprawdzanie poprawności danych) , korzystając z własnego długopisu.
 3. Losowanie numerów stolików przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 4. Adnotację o dysleksji zaznacza członek ZN.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 6. Arkusze egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu odbierają członkowie ZN a maturzyści pozostają na swoich miejscach.
 7. Po skończonym egzaminie przed aula i salą gimnastyczną będą leżały kody dostępu do wyników egzaminów.
 8. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego.
 9. Informacje dotyczące przebiegu samego egzaminu przekażą przewodniczący ZN przed rozdaniem arkuszy.
 10. Wątpliwości i pytania można zgłaszać pod nr tel. 506 006 358.

Życzę powodzenia,

Maria Włodarczyk
Dyrektor III LO

Życzenia Wielkanocne ?

2 Kwiecień 2021 at 12:13

Z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy wszystkim w ten czas radosny

życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny.

Niech wszystkie troski będą daleko,

a dobro płynie szeroką rzeką.

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom. Niech ten czas dla nas wszystkich będzie spokojny i radosny!

LI Olimpiada Języka Polskiego

23 Marzec 2021 at 18:40

Z dumą informujemy, że Zosia Zięba z kl. 2ag zakwalifikowała się do finału LI Olimpiady Języka Polskiego, który odbędzie się w kwietniu. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! ???

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

8 Marzec 2021 at 11:45

Uczniowie naszej szkoły z kl. Ia Julia Krynicka i Norbert Matyniak zajęli I miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, która odbyła się on-line w dn. 3 marca.

Nasi uczniowie uzyskali maksymalną ilość punktów w etapie szkolnym jako jedyna para w woj. łódzkim. Mieli także największą liczbę punktów podczas etapu wojewódzkiego. Zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 14 kwietnia 2021r, w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w Olsztynie.

Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych oraz umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” przez nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty w etapie wojewódzkim i ogólnopolskim.

Przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Rodzinie Paweł Pietrala

Konkurs „Jestem człowiekiem wolnym. Nie poddam się uzależnieniom”

4 Marzec 2021 at 12:17

Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Jestem człowiekiem wolnym. Nie poddam się uzależnieniom”. Można wykonać prace plastyczną lub literacką. Zdjęcia prac plastycznych oraz teksty literackie proszę o przesłanie na adres: j.kupis@lo3.elodz.edu.pl . Czekam do 22 marca. Jeżeli ktoś ma pytania na temat konkursu, proszę o przesyłanie na podany adres lub na Teamsy. W załączeniu regulamin konkursu. Życzę dobrych pomysłów i radości pracy twórczej.
Jolanta Kupis

Regulamin konkursu

Program Insta.Ling ??

26 Luty 2021 at 09:22

W semestrze zimowym 2020/21 uczniowie z grup języka hiszpańskiego przystąpili, pod opieką p. Pauliny Subdys-Locatelli, do XV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół.

Dzięki programowi Insta.Ling chętni uczniowie mieli możliwość poszerzania umiejętności językowych, utrwalania słownictwa oraz prawidłowej hiszpańskiej wymowy.

Największą systematycznością wykazały się uczennice: Julia Jaros z klasy 1D, Eliza Książek z klasy 2Dp, Milena Janiak, Julia Dubla, Zuzanna Plich i Aleksandra Urbańska z klasy 2Bg.

Serdecznie gratulujemy postępów i wytrwałości! 🙂

Antygona w Hadesie – słuchowisko klasy 1D

15 Luty 2021 at 12:22

W grudniu uczniowie klasy 1D dostali do wykonania nietypowe zadanie z języka polskiego. Ich celem było wykonanie projektu – słuchowiska na podstawie dramatu „Antygona”. Prace nad audiobookiem miały trwać miesiąc. Klasa podzieliła się na 4 grupy. Każda z nich miała rozdzielić między sobą zadania,
a później wybrane osoby miały napisać scenariusz do słuchowiska, nagrać i zmontować kwestie postaci, uwzględniając wszelkie możliwe elementy dzieła – efekty muzyczne, okładka płyty i plakat promujący audiobook. Po wykonaniu projektu uczniowie wysłuchali wszystkich słuchowisk i wymienili się opiniami na ich temat. Efekty ich pracy oceniała Pani Aleksandra Antczak wraz oraz ich koledzy i koleżanki z klasy. 

Słuchowiska można posłuchać TUTAJ!

Skip to content